Saturday, August 8, 2009

Bengkel Penulisan & Penerbitan Jurnal e-Tinta


TAJUK: Bengkel Penerbitan dan Penulisan Jurnal
TARIKH: 8 Ogos 2009
TEMPAT: Pusat Sumber
MASA: 8.30am – 1.10pm (Sesi Pertama)
2.30pm- 4.30pm ( Sesi Kedua)
PENCERAMAH: PROF. MADYA DR.HANIPAH HUSSIN
(Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan UTEM)

OBJEKTIF
1. Untuk memberi pendedahan yang menyeluruh dan terpeinci tentang teknik- teknik menulis jurnal.
2. Untuk memberi bimbingan yang berterusan dari semasa ke semasa dalam menghasilkan sebuah jurnal yang berkualiti.
3. Melahirkan penulis jurnal yang berkesan hingga ke peringkat antarabangsa.

AKTIVITI-AKTIVITI
1.Pelajar diberi pengenalan yang komprehensif tentang bagaimanakah penulisan jurnal dilakukan, tugas pengarang dan aliran kerja penerbitan jurnal, dan bahagian-bahagian utama dalam penulisan jurnal berbentuk akademik.
2.Penerangan tentang teknik-teknik atau mekanisme dalam penulisan jurnal, contohnya dari segi saiz tulisan, huruf besar/kecil dan sebagainya.
3.Gerakerja kumpulan – Pelajar perlu memikirkan tajuk yang sesuai untuk bahan yang telah dikumpulkan semasa lawatan. Contohnya, membuat senarai lima bidang tugas – tajuk, pengarang utama,kedua dan ketiga.
4.Wakil setiap kumpulan telah menyenaraikan butiran yang diperlukan bagi setiap segmen penulisan jurnal – hasil kerja yang telah dibincangkan dalam kumpulan dan dibimbing oleh guru fasilitator dan Profesor Madya.
5.Aktiviti berbentuk “hands on” dijalankan. Pelajar diberi tugasan tentang cara menulis metadologi kajian, penghargaan dan rujukan.

IMPAK
1.Penglibatan pelajar, minat dan kesungguhan dapat disaksikan sepanjang bengkel dijalankan walaupun sesi dilanjutkan ke sebelah petang (atas permintaan professor) .
2.Pelajar/peserta bengkel juga dapat terus menaip draft jurnal mereka ke dalam komputer di Pusat Sumber.
3.Keseluruhannya, penceramah telah berjaya memberi satu model bengkel penulisan yang berkesan pada pelajar walaupun pada usia Tingkatan 2.
4.Bukan sekadar pelajar, guru-guru yang hadir juga teruja dan berminat dengan penerangan yang diberikan oleh Prof.Madya.

Penulisan Abstrak
Penulisan Jurnal
Contoh