Sunday, April 25, 2010

Bengkel Penulisan Biografi Tokoh Bekas Pelajar


Dua buah bengkel penulisan susulan telah dibuat pada 4 April & 25 April 2010. Bengkel- bengkel ini diadakan diadakan setelah semua kumpulan membuat temu ramah dengan tokoh bekas pelajar bersama kumpulan masing - masing. Dalam Bengkel pertama pelajar dan guru di bimbing untuk menghasilkan sebuah buku Biografi. Semua kumpulan diminta melengkapkan gambar dan penulisan mereka. Dalam Bengkel kedua pula, beliau menerangkan dengan lebih terperinci teknik penulisan buku biografi tokoh, ciri - ciri dan penyusunan gambar dalam sesebuah buku. Semua guru diminta untuk menghasilkan Bab 1 untuk buku biografi tersebut. Semua bengkel ini telah dibimbing oleh Prof. Dr. Hanipah Hussin dari UTeM.

No comments:

Post a Comment