Friday, February 27, 2009

Komponen & Faedah

Terdapat 4 komponen dalam program e Tinta iaitu:

1. Bengkel Penulisan
2. Bicara Tokoh
3. Jejak Maklumat
4. Unit Penerbitan

Antara faedah yang akan diperolehi oleh para pelajar ialah:

Pelajar MOZAC akan lebih berkeyakinan dalam mengendalikan apa jua tugasan yang diberikan.

Sekolah dapat melahirkan pelajar yang mempunyai minat yang tinggi dalam bidang penulisan dan penerbitan.

Semua kajian dan penyelidikan warga MOZAC didokumentasikan dan dijadikan bahan rujukan oleh pelbagai peringkat masyarakat melalui ARKIB MOZAC.

Pelajar mempunyai kemahiran dalam bidang penulisan dan penerbitan serta menjadi satu budaya.

No comments:

Post a Comment